Estimat/ada soci/a:

Tal com us vam presentar a l’Assemblea s’ha creat el Fons Fotogràfic i Documental del Grup Mineralògic Català per albergar el que vol ser la memòria digital del Grup i tot allò que tingui relació amb la mineralogia catalana.

A la pàgina web del Grup trobareu un link amb l’accés al fons, on se us demanarà per entrar un nom d’usuari i una contrasenya.

No cal registrar-se. Per defecte, tots els socis ja esteu registrats de manera que el nom d’usuari seran les tres primeres lletres del primer cognom en majúscules seguit d’un punt i les tres primeres lletres del segon cognom en majúscules.

Per exemple, Manel Martorell i Massabé seria : MAR.MAS

Per als que només facin servir un cognom es repeteix : MAR.MAR

Com a contrasenya serà el vostre número de soci al que se li haurà d’afegir ceros davant fins a emplenar 4 dígits.

Per exemple, per al soci número 230 hem de posar 0230

Per als socis familiars s’ha d’afegir una lletra. Si són dos fills, per exemple, serien 0230a i 0230b.

Per tal de que no hagi cap mena de dubte, al nou carnet ja surt imprès el nom d’usuari i la contrasenya.

La idea és que, per facilitar les coses al màxim, aquest nom i aquesta contrasenya ja serveix per accedir a la part privada de MINERATLAS i quan fem el canvi de pàgina web servirà també per accedir a la intranet del GMC.

Un cop dintre del fons, podreu accedir a la seva gestió amb aquestes mateixes dades de manera que tothom pugui penjar fotos o el que cregui mes oportú. Recordeu sempre, abans de penjar quelcom, mirar que no estigui ja penjat el mateix. Els administradors vetllarem perquè les dades que es pugin estiguin correctes. Eviteu sobretot penjar fotos borroses.

Si no us atreviu aviat, es farà un seminari al local del GMC per explicar tot el procés de pujada de dades tant per al FONS com per a MINERATLAS.

 

Leave a Reply